Home
   Calendario liturgico Directorium  

Download Now

Beatyfikacja O. Anastasio Janos Brenner, męczennika. Szombathely, Węgry

1 maja 2018

Liczna grupa przełożonych oraz mnichów i mniszek cysterskich uczestniczyła wraz z Opatem Generalnym w uroczystej Beatyfikacji O. Anastasio Janos Brenner, męczennika, która odbyła się w Szombathely na Węgrzech. Bł. Anastasio Janos był nowicjuszem i profesem w Zirc, i poniósł śmierć męczeńską w wieku 26 lat, kiedy był wikariuszem w parafii w Rábakethely, 15 grudnia 1957 r. Dziękujemy Bogu za dar nowego błogosławionego i powierzamy się, z całym Zakonem, jego wstawiennictwu!


Nasz adres

Casa Generalizia dell'Ordine Cistercense

Piazza del Tempio di Diana, 14

00153 Roma

tel. +39 06 57170210

Kto ogląda naszą stronę?

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.