Home
   Calendario liturgico Directorium 2023 

Download Now

Klasztor S. Andrés de Arroyo

29 grudnia 2014 r., w klasztorze S. Andrés de Arroyo (Hiszpania), została wybrana opatka, którą została Matka Mª del Carmen Gordaliza. Powierzamy Panu jej nową funkcję dla dobra wspólnoty, Zakonu i całego Kościoła.