Home
   Calendario liturgico Directorium  

Download Now

Nowa Kongregacja Cysterska św. Gertrudy Wielkiej


Stolica Święta, na wniosek Opata Generalnego i jego Rady, dekretem z dn. 27 czerwca 2022 r., erygowała Kongregację Cysterską św. Gertrudy Wielkiej, w skład której wchodzą następujące klasztory:

Przeorat konwentualny Santa Maria w Langwaden (Niemcy)
Opactwo St. Marienstern (Niemcy)
Opactwo St. Marienthal (Niemcy)
Przeorat konwentualny Santa Maria w Helfta (Niemcy)

Stolica Święta zatwierdziła także Konstytucje Kongregacji i mianowała Przeora z Langwaden, o. Bruna Robeck OCist, na Prezesa Kongregacji na okres 12-stu lat.

Zgodnie z nowymi Konstytucjami, nowa Kongregacja jest kontynuacją Kongregacji Najczystszego Serca Maryi, erygowanej przez Piusa XI w dn. 27 stycznia 1923r.

Pamiętając, że Kongregacja jest zwyczajną formą przynależności do Zakonu, dziękujemy Panu Bogu za jej erygowanie i modlimy się o jej przyszłą konsolidację.

Rzym, 8 lipca 2022, Wspomnienie bł. Papieża Eugeniusza III

Nasz adres

Casa Generalizia dell'Ordine Cistercense

Piazza del Tempio di Diana, 14

00153 Roma

tel. +39 06 57170210

Kto ogląda naszą stronę?

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.