Home
   Calendario liturgico Directorium 2023 

Download Now

Benedykcja Opatki w Regina Mundi

8 maj 2022
W Niedzielę Dobrego Pasterza, z rąk Opata Generalnego, otrzymała benedykcję
matka Rafaela Kastelik, nowa opatka w Regina Mundi, Érd (Węgry).

2022. május 8. - A Regina Mundi apátnőjének benedikálása
Jó Pásztor vasárnapján a generális apát megáldotta az érdi Regina Mundi új apátnőjét, Rafaela Kastelik anyát.