Home
   Calendario liturgico Directorium 2023 

Download Now

S. José do Rio Pardo, Brazylia

23 stycznia 2015

Podczas wizytacji regularnej i w związku z kończącym się mandatem Opata Paolo Celso Demartini, Opat Generalny i Komisarz Papieski Kongregacji Św. Bernarda we Włoszech, przewodniczył wyborom opata w Klasztorze Naszej Pani w São José do Rio Pardo. Na urząd opata został wybrany i potwierdzony O. Hélio Porto, dotychczasowy Przeor wspólnoty.