Wiadomości

Nowy Przełożony w Marienstatt

W dniu 17.06.2022, opat Andreas Range O.Cist z Marienstatt skończył 75 lat, i zgodnie z Konstytucjami Kongregacji Cysterskiej Mehrerau, zrezygnował z pełnienia urzędu opata. Rezygnację złożył 18 czerwca. Był 52 opatem w Marienstatt i sprawował ten urząd przez 16 lat.

W dniu 02.07.2022, na prośbę Kapituły konwentualnej Marienstatt, Opat Prezes Vinzenz Wohlwend O.Cist. (Mehrerau) mianował o. Martina Pfeiffer  dotychczasowego przeora klasztoru, na przeora administratora na okres dwóch lat.